Vuoden 2021 kesätyöhaku aukeaa 15.2. klo 9.00 ja päättyy 9.4. klo 16

Kesätöitä

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Kaupunginvaltuuston hyväksymällä 18 000 euron määrärahalla työllistetään n. 35 nuorta kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin yrityksiin, yhdistyksiin ja kaupungin eri toimipisteisiin. Kesätyöllistämisen hallinnoinnin hoitaa Viitasaaren 4H-yhdistys.

Kesätyöpaikkoja voivat hakea koululaiset ja opiskelijat, jotka ovat täyttäneet vuoden 2019 loppuun mennessä vähintään 15 ja enintään 19 vuotta, joiden koti- tai asuinkunta on Viitasaari ja jotka eivät ole työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa. Kesätöitä haetaan täyttämällä kesätyöpaikkahakemus sähköisesti osoitteessa www.viitasaari.4h.fi. Hakemuksia otetaan vastaan 15.2.2021-9.4.2021 klo 16

Työpaikat jaetaan arpomalla. Arvonnasta suljetaan pois ne hakijat, jotka ovat aiempina vuosina saaneet kesätyöpaikan Viitasaaren 4H-yhdistyksen hallinnoiman kesätyöllistämisen kautta (Khall 2.10.2006 § 277). Muu mahdollinen työ kesällä 2021 ei sulje kesätyöllistämisestä pois, mikäli nuori voi ottaa tarjotun työn vastaan.

Niitä yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään nuoria, pyydetään ottamaan yhteyttä 4H-yhdistykseen. Ilmoittautua voi sähköpostitse (viitasaaren4h@4h.fi)

tai puhelimitse (040 533 1587). Työn tilaajan osuus nuoren palkkakustannuksista on 50 %