Töitä

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Kaupunginvaltuuston hyväksymällä 18 000 euron määrärahalla työllistetään n. 35 nuorta kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin yrityksiin, yhdistyksiin ja kaupungin eri toimipisteisiin. Kesätyöllistämisen hallinnoinnin hoitaa Viitasaaren 4H-yhdistys.

Kesätyöpaikkoja voivat hakea koululaiset ja opiskelijat, jotka ovat täyttäneet vuoden 2020 loppuun mennessä vähintään 15 ja enintään 19 vuotta, joiden koti- tai asuinkunta on Viitasaari ja jotka eivät ole työttöminä työnhakijoina TE-toimistossa. Kesätöitä haetaan täyttämällä kesätyöpaikkahakemus sähköisesti osoitteessa www.viitasaari.4h.fi. Hakemuksia otetaan vastaan 15.2.2021- 10.4.2021 klo 15.00 saakka.

Työpaikat jaetaan arpomalla. Arvonnasta suljetaan pois ne hakijat, jotka ovat aiempina vuosina saaneet kesätyöpaikan Viitasaaren 4H-yhdistyksen hallinnoiman kesätyöllistämisen kautta (Khall 2.10.2006 § 277). Muu mahdollinen työ kesällä 2021 ei sulje kesätyöllistämisestä pois, mikäli nuori voi ottaa tarjotun työn vastaan.

Niitä yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään nuoria, pyydetään ottamaan yhteyttä 4H-yhdistykseen. Ilmoittautua voi sähköpostitse (viitasaaren4h@4h.fi)

tai puhelimitse (040 533 1587). Työn tilaajan osuus nuoren palkkakustannuksista on 50 %