Kerhonohjaajaksi

Kiinnostaisiko sinua 4H-kerhon ohjaaminen?

Me etsimme vähintään 13-vuotta täyttäneitä vastuuntuntoisia ja lasten kanssa viihtyviä nuoria kerhonohjaajiksi!

Kerhonohjaajan tehtäviä ovat kerhotoiminnan suunnittelu, organisointi ja toteutus  sekä raportointi yksin tai yhdessä ohjaajakaverin kanssa 4H-arvojen mukaisesti. Ohjaajille järjestetään tapaamisia sekä muita erilaisia kerhotoimintaa tukevia ohjattuja toimintoja, joihin ohjaajien odotetaan osallistuvan. 

Kerhonohjaajana annamme sinulle suuren vapauden kerhon toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Aiempaa kokemusta sinulla ei tarvitse olla kerhonohjauksesta, koska tehtävään valitut koulutetaan 4H:n osaava kerhonohjaaja koulutuksessa. Koulutus on sinulle maksuton!

Ohjaaminen on vapaaehtoistyötä, mutta siitä maksetaan korvaus ja kerhonohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus kullekin kerhokaudelle. Lisäksi pyydämme kaikilta yli 15-vuotiailta rikosrekisteriotteen nähtäville.

13-18 vuotiaat nuoret ohjaavat kerhoa aina pareittain, tarvittaessa kerhossa on myös aikuisohjaaja.